Chiến cơ 'không tưởng' Ho 229: Tham vọng chinh phục thế giới của Hitler

Nếu “quân át chủ bài” này được Phát xít Đức sử dụng trong Thế chiến 2, nó sẽ là vũ khí mạnh nhất của Hitler.

Theo: NI, Video: National Geographic

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>