Quân sự11/09/201810:19

Nếu “quân át chủ bài” này được Phát xít Đức sử dụng trong Thế chiến 2, nó sẽ là vũ khí mạnh nhất của Hitler.

Theo: NI, Video: National Geographic

Avatar