Du lịch 05/01/2018 02:00

Khách sạn Genmyoan có tuổi đời hơn 300 năm lịch sử. Có thể gọi nơi đây là sự kỳ diệu của vũ trụ. Bởi vậy chúng tôi đặt tên khách sạn là Genmyoan (sự kỳ diệu). Nơi đây có liên quan đến truyền thuyết về các vị thần.

Tú Uyên (Video: Yi Tiao@Youtube)

Avatar