Đời sống30/04/202107:00

Tại thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp có một cây me khủng trên 200 năm tuổi, điểm nổi bật ở cây me này là có 2 thân cùng một gốc được chủ nhân đặt tên là “Song lão trường thọ”. Cây me này cũng vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục cây me đạt giá trị độc bản tại Việt Nam.

Nguyễn Đức

Avatar