Cộng đồng03/10/202109:30

Chiếc Mercedes-Benz đột ngột vượt lên tạt đầu xe có camera hành trình rồi bất ngờ nã đạn.

Nguồn: Newsflare

Avatar