Thời trang 10/11/2018 01:05

Có mặt trong đội ngũ các thiên thần của Victoria's Secret từ năm 2011 nhưng 2018 là năm đầu tiên Elsa Hosk được trình diễn với bộ nội y vedete - Dream Angels Fantasy Bra.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: @Victoriasecret.wikia, @Enews

Avatar