Chiếc áo bra đính 2100 viên kim cương của thiên thần Victoria's Secret

Có mặt trong đội ngũ các thiên thần của Victoria's Secret từ năm 2011 nhưng 2018 là năm đầu tiên Elsa Hosk được trình diễn với bộ nội y vedete - Dream Angels Fantasy Bra.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: @Victoriasecret.wikia, @Enews

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>