Trong nước 27/04/2017 08:54

Một người phụ nữ vẫn hàng ngày phải leo lên cây để sinh hoạt chỉ vì những mâu thuẫn liên quan đến đất đai.Theo VTV

Avatar