Hài12/11/202004:29

Cảm thấy bạn trai của con gái không đáng tin, ông ‘bô’ tìm mọi cách ngăn cản nhưng đều bất thành chỉ sau…vài chén rượu.

Nguồn: Youku

Avatar