Công nghệ 12/12/2019 06:00

Các nhà nghiên cứu MIT đã cho ra đời loại chi giả có thể phản ứng song song với suy nghĩ của con người.

Theo Bloomberg

Avatar