Hài18/05/201909:48

Quạt cây không chỉ làm mát giữa mùa hè nóng bức mà còn biết gãi lưng, bón nho cho chủ nhân...

Video: Gags

Avatar