Cộng đồng 10/06/2019 03:29

Khi sử dụng kính thực tế ảo, người dùng sẽ hoàn toàn chìm vào một môi trường tách biệt

Nguồn: LiveLeak

Avatar