Hài 22/09/2017 05:59

Sự cố luôn sẵn sàng xảy ra ở bất cứ đâu, người trong cuộc thì không đỡ nổi còn người ngoài cuộc lại chẳng nhịn được cười.Thực hiện: Châm Phạm (Nguồn video: Instagram, Youtube)

Avatar