Loài sinh vật to lớn này sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu nhận thấy có kẻ ngoại lai xâm phạm vào lãnh thổ của chúng.

Theo Youtube@Buzzbible Video

Avatar
Avatar
Tội nghiệp linh dương quá