Xe10/11/202004:50

Công ty Virgin Hyperloop ngày 8/11 lần đầu tiên thử nghiệm tàu siêu tốc công nghệ Hyperloop vượt trội có chở hành khách

Theo CNN, Businessinsider | Video: Virgin Hyperloop The Sun, The B1M
Avatar