Trong nước 30/10/2018 10:21

Ngọn lửa bao trùm kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ kho chứa hàng trong Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, Bình Định. Gần 1 vạn chai xịt muỗi, côn trùng nổ đì đùng.

Ánh Nguyên

Avatar