Thời sự01/01/201701:36

Theo đài KTNV, đám cháy xảy ra gần đại lộ Rochelle và đường Hualapai. Trên 40 lính cứu hoả hiện đang nỗ lực dập cháy với nhiều phương tiện được huy động tới hiện trường.Theo đài KTNV, đám cháy xảy ra gần đại lộ Rochelle và đường Hualapai. Trên 40 lính cứu hoả hiện đang nỗ lực dập cháy với nhiều phương tiện được huy động tới hiện trường.

Theo RT/TTVH

Avatar