Thế giới03/09/201811:11

Một bảo tàng 200 năm tuổi tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil đã chìm trong biển lửa

Sầm Hoa (Video:Daily Express)

Avatar