Thời sự17/08/201901:26

Do siêu thị buôn bán quần áo và khóa bên ngoài nên chỉ trong vòng ít phút ngọn lửa đã lan rất nhanh.

Video: OFFB/Trần Mạnh Tiến

Avatar