Mạng xã hội03/12/202002:30

Đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm khi ô tô con chạy ngược chiều.

Nguồn Facebook@OFFB MXH
Avatar