Mạng xã hội04/06/202004:51

Tức tối vì bị trách móc, người đàn ông vượt xe lên trước 'giăng bẫy' để trả thù.

Nguồn: Facebook@Phuc Truong
Avatar