Trong nước 22/05/2019 04:28

Lửa kèm khói đen ngùn ngụt bốc cao hàng chục mét tại xưởng sản xuất băng keo trong Khu công nghiệp Việt Hương 1 (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Video: Youtube@Em Nguyen

Avatar