Thế giới động vật 13/03/2019 03:53

Mặc dù sở hữu kích thước to lớn nhưng rắn hổ mang chúa lại là loài rắn vô cùng nhanh nhẹn mà khó nạn nhân nào có thể thoát được nó.

Nguồn: Youtube@Madras Crocodile Bank Trust
Avatar