Trong nước 14/07/2019 01:43

Công an tỉnh huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia dập đám chạy tại chợ huyện Ea Kar.

Nguồn: Facebook @Phuc Truong
Avatar