Thế giới26/05/202004:04

Nạn châu chấu hoành hành tại năm bang thuộc Ấn Độ đang đe dọa tới nguồn cung cấp lương thực của quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới.

Theo IndiaTV

Avatar
Avatar
Sang Việt Nam bay 180k 1 đĩa các quý vị