Sao14/03/202009:56

Sau khi quay trở về từ tuần lễ thời trang Milan và Paris, Châu Bùi đã ngay lập tức thực hiện tốt cách ly để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như cộng đồng. Sau khi có những cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống trong khu cách ly, Châu Bùi đã ngay lập tức có những chia sẻ:' Hãy cứ thoải mái, suy nghĩ tích cực lên, hãy tin Châu bởi Châu chính là người trực tiếp trải nghiệm, như một tấm gương phản chiếu thực tế, Châu làm được bạn cũng làm được'.

Trúc Huỳnh - Minh Tuyền

Avatar