Chất tạo mùi cho thuốc lá điện tử có thể gây ung thư

Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng: chất hóa học tạo mùi cho thuốc lá điện tử có thể gây ung thư.

Kiều Oanh (Theo Daily Mail, Video: Wochit News, Healthycell, Nu Outlook, BBC)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>