Giải trí29/07/202008:07

YouTuber chăn bò Soytiet trở thành một hiện tượng mới nổi trên Tiktok, Youtube và Instagram ở Việt Nam.

Biên dựng: Quang Linh

Avatar