Hài22/03/201906:30

Chàng trai cầu xin thần tiên điều gì cũng được đáp ứng nhưng cuối cùng tất cả thành mây khói chỉ vì "nhỡ miệng"...

Theo Meipei

Avatar