Đời sống27/08/202008:30

Ở Việt Nam, không có nhiều người biết tới khái niệm "Food Styling", cũng như không có bất cứ cơ sở nào đào tạo ngành này, đồng nghĩa với việc con đường để tới với nghề chứa đựng vô vàn khó khăn. Những với sự phát triển của xã hội, Food Stylist dần trở thành con đường tiềm năng cho nhiều bạn trẻ.

Thực hiện: Khánh Linh

Avatar