Thế giới05/09/201704:48

Trên thế giới, họ bị Liên hợp quốc, Hàn Quốc hay Mỹ liệt vào danh sách đen. Nhưng tại Triều Tiên, họ giữ những vị trí cao trong đội ngũ lãnh đạo Đảng, và là người đứng đầu trong những ủy ban tác chiến về hạt nhân. Họ chính là những nhà khoa học đứng sau bom nhiệt hạch, vũ khí hạt nhân hay những đầu đạn có sức phá hủy cả một thành phố lớn.Q.N (Video: KRT, Reuters)

 

 

 

 

Avatar