Thế giới 11/04/2018 05:06

Ông Masazo Nonaka, sống tại Ashoro,Hokkaido, Nhật Bản vừa được Guinness ghi nhận là người đàn ông già nhất còn sống trên thế giới.

Q.N (Video:Time of Oman, Reuters)
Avatar