Quốc tế 05/08/2019 11:32

Tay súng xả súng tại Dayton, Ohiođược xác định là Connor Betts, 24 tuổi. Khi xả súng hàng loạt với khoảng gần 100 viên đạn được bắn ra,Connor Betts đã cướp đi sinhmạng của chính em gái mình, Megan Betts, 22 tuổi cùng với 8 người khác.

Q.N (Video: ABC, CBS, CBC, Global News)

Avatar