Thế giới12/04/201704:09

Ông Yoshindo Yoshihara sinh ra trong gia đình có truyền thống rèn kiếm Katana xuất sắc. Ông là thợ rèn kiếm thuộc thế hệ thứ 10 và hiện đào tạo con trai mình nối nghiệp gia đình.Theo Al Jazeera

Avatar