Thời sự03/02/201804:51

Người trẻ tuổi nhất được phong giáo sư năm 2017 là ông Phạm Hoàng Hiệp, sinh năm 1982, thuộc Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

Theo VTC

Avatar