Quốc tế 08/03/2017 02:05

Theo ước tính vẫn còn khoảng 6 triệu người đang chịu sự kiểm soát của IS. Ít nhất một phần ba trong số đó là trẻ em dưới 15 tuổi.Theo IN THE NOW

Avatar