Khi một con hải cẩu báo chán ăn, nhưng muốn được giải trí, chúng sẽ tìm kiếm một con chim cánh cụt để chơi trò 'mèo vờn chuột'

Đ.T (Theo BBC, Oceanwide)
Avatar