Thời sự16/01/201709:20

Liên quan đến việc chậm trễ trong khi kiểm tra về tình hình thực hiện các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, Bộ Công thương cho biết, hiện nay nhiều cơ sở đã thực hiện tốt vấn đề này, nhưng quá trình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường vẫn gặp nhiều vướng mắc.Theo VTC14

Avatar