Đời sống 23/01/2020 07:00

Một cây hoàng mai không hoa, không lá đang được trưng bày tại chợ hoa truyền thống Hàng Lược và được chủ nhân phát giá 4 tỷ đồng.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar