Đời sống01/05/202007:00

Cây Hoa Bún ‘độc nhất vô nhị’ có tuổi đời đến 300 năm có lẻ ở làng Đình Thôn, Hà Nội đang trổ hoa vàng rực rỡ

Nguyễn Đức 

Avatar
Avatar
Sao lại gọi là hoa bún vậy ?