Thế giới 04/05/2018 11:00

Ông Marcio Mizael Matolias , 44 tuổi, đã từ bỏ căn hộ của mình và sống trong lâu đài cái do ông tự xây bên bờ biển Rio de Janeiro trong suốt 22 năm qua.

Q.N (Video: Free Press)
Avatar