Thế giới 26/03/2018 06:04

Bị tước ngôi vị thái tử, truất quyền thừa kế, nhưng hoàng tử Manvendra vẫn không ngừng đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LBGT ở Ấn Độ.

Video: BBC
Avatar