Thời sự16/10/201704:02

Cầu đi bộ thành cầu vượt cho xe máy trong khi người đi bộ vẫn chọn cách băng qua đường là thực trạng tại một số nơi có cầu vượt bộ hành ở TP.HCM.Theo VTV

Avatar