Cộng đồng28/04/202011:46

Nếu người lớn để tâm hơn đến đứa trẻ, có lẽ cậu bé đã không gặp sự cố như vậy.

Nguồn: @Pham Van Luan/ OFFB

Avatar