TV Show 22/12/2019 09:19

Nổi bật trong tập 9 của Siêu trí tuệ Việt Nam là màn thách đấu của Tuấn Minh đến đối thủ là Phước Vinh.

Lê Hiếu (Nguồn: HTV2)

Avatar