Sao08/08/202007:50

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Cát Tường chia sẻ: "Nếu phải đánh đổi giữa mọi thứ đang có để lấy tình yêu, tôi sẽ không đánh đổi."

Đăng Khoa -  Huỳnh Kiệt

Avatar