Mạng xã hội 23/01/2020 02:21

Đang chở con nhỏ, thấy xe máy dựng trước của nhà ven đường, đôi vợ chồng dừng xe rồi nhanh tay bẻ khóa xe rồi phóng đi.

Nguồn Facebook@Phuc Truong
Avatar