Vẫn có những cặp song sinh dính liền có cuộc sống hôn nhân bình thường. Điển hình, là một cặp song sinh dính liền ở Thái Lan, mỗi người đều có một cuộc sống gia đình riêng và sinh tới 21 người con.Theo VTC14

Avatar