Công nghệ06/11/202006:00

Cáp ngầm dưới biển có vai trò vô cùng quan trọng trong việc trao đổi thông tin liên lạc. Chính vì thế, nó đã trở thành một phần trong cuộc chiến của các cường quốc.

A.B (Theo CNBC)

Avatar