Thời sự02/08/202012:03

Bị dừng xe kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn, không ít người vi phạm thay vì chấp nhận hình phạt lại tỏ thái độ bất hợp tác, “cù nhây” hoặc “giận lẫy” với lực lượng chức năng.

Đình Tuyến - Công Tuấn

Avatar