Thế giới10/01/201811:13

Nhiệt độ đột ngột hạ thấp xuống-34 độ C tạo nên những trận tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara.

Video: Euronews, 92 News HD
Avatar