Thế giới29/07/202010:47

Lễ hành hương lớn nhất thế giới năm 2020 đã bắt đầu, và có một cảnh tượng khác hẳn mọi năm, dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Q.N (Theo Reuters, Ruptly)

Avatar